Phòng khám Trung Quốc

0 Comments

Gần đây các phòng khám Trung Quốc xuất hiện rất nhiều ở địa bàn TPHCM, rất nhiều người bệnh đã lên tiếng phản ánh về phòng khám Trung Quốc vẽ bệnh và bào tiền bệnh

Recent Comments

Categories